top of page

Hỗ trợ phát triển bền vững trong nông nghiệp Alberta Canada

Tại Alberta, quan hệ đối tác đại diện cho khoản tài trợ 508 triệu đô la trong vòng 5 năm sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các chương trình hỗ trợ nhu cầu của ngành nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp của Alberta.

Các chương trình của Alberta sẽ nhằm mục đích tạo việc làm mới và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp bằng cách hỗ trợ khả năng cạnh tranh chế biến giá trị gia tăng, thu hút đầu tư mới và mở rộng năng lực tưới tiêu sẽ thúc đẩy sản xuất cây trồng.


Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ và phát triển nông nghiệp
Chính phủ Canada sẽ hỗ trợ và phát triển nông nghiệp
"Chương trình CAP Bền vững mới mang đến sự linh hoạt trong việc cung cấp các chương trình giúp các nhà sản xuất phát triển kinh doanh và nâng cao năng suất đồng thời giải quyết những thách thức đặc thù của ngành nông nghiệp ở Alberta. Các nhà sản xuất của Alberta là một trong những nhà sản xuất tốt nhất trên thế giới khi nói đến các hoạt động bền vững và chúng tôi sẽ tiếp tục để hỗ trợ những nỗ lực của họ nhằm nuôi sống thế giới đồng thời bảo vệ môi trường cho các thế hệ mai sau.”

Nate Horner, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy lợi

“Hiệp định Đối tác Nông nghiệp Canada Bền vững là một hướng đi đầy tham vọng trong khi chúng ta hợp tác để đảm bảo thành công về kinh tế, môi trường và xã hội cho lĩnh vực này. Khoản đầu tư lịch sử này sẽ giúp các nhà sản xuất và chế biến ở Alberta đổi mới, phát triển, thịnh vượng và cạnh tranh.”

Marie-Claude Bibeau, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông sản Canada


Các chương trình cũng sẽ tiếp tục bảo vệ sức khỏe động thực vật và phúc lợi động vật, quản lý rủi ro đối với tài nguyên thiên nhiên của Alberta và đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp do nhà sản xuất lãnh đạo.

Các nhà sản xuất cũng có quyền truy cập vào một bộ chương trình quản lý rủi ro kinh doanh nâng cao để giúp họ quản lý những rủi ro đáng kể đe dọa khả năng tồn tại của trang trại và nằm ngoài khả năng quản lý của họ.


Tổng cộng, Quan hệ đối tác nông nghiệp bền vững của Canada (CAP bền vững) là một khoản đầu tư trị giá 3,5 tỷ đô la trong 5 năm của chính phủ liên bang, tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada nhằm hỗ trợ các lĩnh vực nông sản và thực phẩm của Canada. Điều này bao gồm 1 tỷ đô la trong các chương trình và hoạt động của liên bang và cam kết 2,5 tỷ đô la được chia sẻ chi phí 60% trên toàn liên bang và 40% trên toàn tỉnh/lãnh thổ đối với các chương trình do các tỉnh và vùng lãnh thổ thiết kế và thực hiện.


Nông nghiệp tại Alberta Canada
Nông nghiệp tại Alberta Canada

So với quan hệ đối tác hiện tại, sẽ hết hạn vào cuối tháng, có một khoản tăng 500 triệu đô la trong tài trợ chia sẻ chi phí. Một nửa số tiền tài trợ bổ sung này sẽ giúp phát triển và thực hiện Chương trình cảnh quan nông nghiệp có khả năng phục hồi, hỗ trợ quá trình cô lập carbon và bảo vệ đồng cỏ cũng như vùng đất ngập nước trên đất nông nghiệp.

Đối tác nông nghiệp bền vững Canada có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 và thay thế Đối tác nông nghiệp Canada (CAP).

Hãy theo dõi Atlantis để đọc được những thông tin mới nhất từ Canada nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của chúng tôi.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page